Wil je graag nieuw lid worden ?

Je bent van harte welkom! 

  • Volwassenen betalen 245 euro .
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 225 euro. 
  • Tweede persoon uit hetzelfde gezin betaalt € 50,- minder. 
  • Studenten hoger onderwijs op vertoon van hun studentenkaart: € 50,- korting.
  • Wedstrijdschermers die extra trainen op woensdag betalen € 50,- extra
  • 6-8 jarigen op woensdag: € 150,

In deze bedragen is 40 euro inbegrepen voor de licentie en verzekering bij de Vlaamse Schermbond.

De betaling van het lidgeld kan gebeuren via overschrijving op rekening n°  

733-0377204-01  met vermelding van je naam !


Zowel de betaling als de inschrijvingsformulieren en medisch attest dienen tegen het einde van de maand september in ons bezit te zijn. 

Nieuwe leden kunnen zich aansluiten gedurende de maand september en 3 proeflessen volgen voor een bedrag van 30 euro.

 

Je hebt nog een vraag?

 Neem telefonisch contact op met Johan Van Steelandt : 0478/231 384

 Je wil inschrijven? Stuur een mailtje naar demaneschermer@hotmail.be