De Maneschermer: enkele afspraken op een rijtje !

 1. 1.      De Maneschermer is een dynamische club:
 • Je bent lid omdat je wil schermen. Benut elke mogelijkheid om les te krijgen, spreek daarnaast spontaan leden aan om het geleerde in de praktijk te brengen.
 •  Wees leergierig. Vraag de trainers om uitleg en pas de verworven technieken toe.
 • Probeer zoveel mogelijk op de voorziene trainingsmomenten aanwezig te zijn.
 • Ambieer goede schermresultaten, zowel in wedstrijdverband als recreatief.
 1. 2.      De Maneschermer is een punctuele club:
 • Wees tien minuten voor aanvang van de training aanwezig. Je kan je omkleden en opwarmen.
 • Vervul je administratieve verplichtigen (lidgeld, medisch attest, inschrijvingsattest, wedstrijddeelname…) stipt.  Eén maand na inschrijving ben je administratief in orde!
 • Schermers hebben stijl.  Daar hoort een uitrusting bij die verzorgd is.  Eén jaar lidmaatschap staat gelijk met een volledige uitrusting! Maak je kledij in orde!
 • Bij ongeval neem je onmiddellijk contact op met het bestuur. Je bent pas verzekerd als al je papieren correct en op tijd zijn binnen geleverd!
 1. 3.      De Maneschermer is een geëngageerde club:
 • Bij aanvang en afsluiting van de training groet je de trainers en de andere leden.
 • Bij deelname aan wedstrijden vertegenwoordig je “de Maneschermer”! Wij rekenen op jou.
 • Je ondersteunt de club bij de randactiviteiten en waar mogelijk neem je deel.
 • Je promoot de Maneschermer!

4.  Nog enkele afspraken

 • De nieuwe kandidaten beginnen met 3 proeflessen.  Na deze proeflessen zal de kandidaat geëvalueerd worden door de trainers.  Voor de inschrijving en de betaling van het volledige lidgeld wordt aan de ouders meegedeeld of uw kind al dan niet geschikt is voor het beoefenen van onze sport.
 •  Ouders halen hun kinderen op na de les IN de sportzaal. 

 

 • Omdat het voor de leraars en de schermles in het algemeen beter is dat de kinderen oplettend blijven, vragen we nog eens aan de ouders of begeleiders dat deze wachten buiten de zaal.  

  

De lidgelden worden overgeschreven op de rekening van de club en niet meer kontant betaald.

De Maneschermer: jouw club !