Een van de belangrijkste draaischijven van iedere club of vereniging is het vrijwilligerswerk.

Dag in dag uit zetten zij zich in om voorbereidingen te treffen voor de komende activiteiten, contacten te leggen met andere vrijwilligers of leden, feedback te geven aan het bestuur, … Wat zouden we nog doen en wat zou onze club  nog zijn zonder?

Sommige vrijwilligers werken mee aan een permanent project, anderen steken sporadisch een handje toe bij een bepaalde soort activiteiten of enkel wanneer hun persoonlijke agenda dit toe laat. Sommige zijn lid van het bestuur en anderen niet. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen.

Onze club is hun allemaal zeer dankbaar voor hun tijd en inzet die ze investeren om onze doelen samen te kunnen bereiken.

Mocht je wat tijd en zin hebben om ook eens mee te werken aan een activiteit of wil je deel uit maken van de hechte kern van onze vereniging en daar ook een steentje toe bijdragen? Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen!

Spreek zeker eens iemand aan van het bestuur als je een handje wilt toe steken voor een groot of klein werkje of als je één of ander schitterend idee hebt,

of stuur ons een mailtje naar demaneschermer@hotmail.be